Image Alt

Paid Search

Strategy & Management

Διαφημιστικ?? Καμπ?νιε?

Google Ads, Microsoft Bing, Yandex Direct

Digital στρατηγικ?

Μετατρ?πουμε την μονοδι?στατη διαχε?ριση εν?? διαφημιστικο? λογαριασμο? σε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα, συνδυ?ζοντα? ?να μοναδικ? με?γμα ανθρ?πων και τεχνολογ?α?. ?τσι προσφ?ρουμε στου? πελ?τε? μα? πολλ? περισσ?τερα απ? το απλ? τρ?πτυχο Bids, Ads και Keywords.
Στην Omnicliq συνεργ?ζεστε αποκλειστικ? με του? καλ?τερου? του κλ?δου που ?χουν ω? σκοπ? να κ?νουν το project σα? αντικειμενικ? επιτυχημ?νο, μεγιστοποι?ντα? τα οφ?λη και μει?νοντα? κ?θε ?να ευρ? του διαφημιστικο? σα? budget που μ?χρι τ?ρα π?γαινε χαμ?νο.

Η ομ?δα του project

Σκεφτ?μαστε διαφορετικ?, δρο?με διαφορετικ? και ξεχωρ?ζουμε. Η καθημεριν? σα? επικοινων?α γ?νεται με ?να ειδικ? που θα μ?θει την επιχε?ρηση σα? και τον κλ?δο που δραστηριοποιε?στε τ?σο καλ? ?σο εσε??.
Κ?θε ν?ο μ?λο? τη? ομ?δα? μα? περν?ει απ? εκτεν? εκπα?δευση ασχ?τω? με τα π?σα χρ?νια ?χει εμπειρ?α στον διαφημιστικ? κλ?δο, εν? απαιτε?ται απ? ?λα τα μ?λη τη? ομ?δα? μα? να ?χουν ενεργ?? πιστοποι?σει? σε ?λε? τι? διαφημιστικ?? πλατφ?ρμε? που διαχειριζ?μαστε. Κατ? την δι?ρκεια του ?του?, ?λη η ομ?δα τη? Omnicliq λαμβ?νει 100+ ?ρε? εκπα?δευση? ?στε να ε?μαστε π?ντα ?να β?μα πιο μπροστ?.
?χοντα? π?νω απ? μια δεκαετ?α εμπειρ?α στο digital marketing και στην διαχε?ριση διαφημιστικ?ν λογαριασμ?ν στο Google AdWords, ?χουμε επιλεγε? απ? την Google ω? εκπαιδευτ?? στο Google Partners Academy.

Export εmphasis

Η Ελλ?δα μπορε? να ε?ναι η αρχ? εν?? project αλλ? σ?γουρα δεν μπορε? να ε?ναι το γεωγραφικ? ?ριο του. Ε?ναι αδιαν?ητο να μιλ?με για ecommerce και να θ?τουμε ?τι το target group μα? βρ?σκεται μ?νο εντ?? των συν?ρων τη? Ελλ?δα?. Ωστ?σο, η διαδικασ?α ?στε να βγει ?να project εκτ?? συν?ρων ε?ναι μια ιδια?τερα πολ?πλοκη διαδικασ?α, την οπο?α ?μω? ?χουμε μ?θει ?ριστα και κυρ?ω? ?χουμε χαρ?ξει τον δικ? μα? δρ?μο για την επιτυχ? ολοκλ?ρωση τη?.
Η Omnicliq για δ?ο συνεχ?μενα χρ?νια κ?ρδισε την πρ?τη θ?ση στον διαγωνισμ? Google Export Guru, εν? το 2017 επιλ?χθηκε απ? την Google για να παρουσι?σει επιτυχημ?να case studies στα κεντρικ? γραφε?α τη? στην Βαρσοβ?α.

Best Skills in This Business

Exceptional professionals with thorough experience and the best skills in this business.

George Milios Thessprint

Great People, Great Colleagues

Great persons to bounce ideas off and their PPC & SEO work is of the best quality I've experienced

James Burrows Rentals United

Επικοινων?στε για Paid Search

Δε?τε τι μπορο?με να επιτ?χουμε μαζ?

电影天堂-电影天堂网